Çimento, ana hammaddeleri kalkerle kil olan ve mineral parçalarını (kum, çakıl, tuğla, briket ..vs.) yapıştırmada kullanılan bir malzemedir. Çimentonun bu yapıştırma özelliğini yerine getirebilmesi için mutlaka suya ihtiyaç vardır. Çimento, su ile reaksiyona girerek sertleşen bir bağlayıcıdır. Kırılmış kalker, kil ve gerekiyorsa demir cevheri ve / veya kum katılarak öğütülüp toz haline getirilir. Bu malzeme 1400-1500°C’de döner fırınlarda pişirilir. Meydana gelen ürüne “klinker” denir.

Daha sonra klinkere bir miktar alçı taşı eklenip (%4-5 oranında) çok ince toz halinde öğütülerek Portland Çimentosu elde edilir. Katkılı çimento üretiminde; klinker ve alçı taşı dışında, çimento tipine göre tek veya birkaçı bir arada olmak üzere tras, yüksek fırın cürufu, uçucu kül, silis dumanı vb. katılır. Çimento birçok beton karışımında hacimce en küçük yeri işgal eden bileşendir; ancak beton bileşenleri içinde en önemlisidir.En çok kullanılan çimento tipleri Portland Kompoze Çimento, Katkılı Çimento, Cüruflu Çimento ve Sülfata Dayanıklı Çimento’dur, bunun dışında özel amaçlar için Beyaz Portland Çimentosu ve diğer bazı tip çimentolar kullanılmaktadır.

Normal betonda agrega taneleri en sağlam unsur olduğundan, diğer iki unsur (çimento hamuru ve aderans) mukavemeti belirlemektedir. Çimento hamurunun mukavemeti önemli ölçüde su/çimento oranına da bağlıdır.
Betonda kullanılan çimento tipleri ve uygunluk değerlendirmesi TS EN 197 serilerinde standartlaştırılmıştır.

Çimento:

Bölüm 1: Genel çimentolar, bileşim, özellikler ve uygunluk kriterleri ;
Bölüm 2: Uygunluk değerlendirmesi.
TS EN 197-1 standardı çıktıktan sonra özel amaçlı üç çimento standardı dışındaki bütün eski standartlar yürürlükten kaldırılmıştır. Bu üç standart TS 21 Beyaz Portland Çimentosu, TS 22 Harç Çimentosu ve TS 10157 Sülfatlara Dayanıklı Çimento standartlarıdır. Yürürlükten kaldırılan genel amaçlı çimentoların eşdeğerleri yeni standartta kapsanmaktadır (Tablo 1).
Yeni TS EN 197-1 standardı, ülkemizde şu anda beton üretiminde kullanılan çimento tiplerinden daha fazla çimento tipinin kullanılabileceğini sağlamaktadır.

ÇİMENTO TİPLERİ

Çimentoların İşaretlendirilmesi

TS EN 197-1, çimentoları, CEM I’den (Portland Çimentosu) CEM V’e (kompoze çimento) kadar beş ana tipte işaretlendirmektedir. Işaretleme şunları içermektedir: ana çimento tipi; Portland çimento klinkeri oranı; ikinci ana bileşen; standart (örn. 28-günlük) dayanım sınıfı ve erken dayanım kazanma hızı.
Örneğin bir Portland Cüruflu Çimento tipi şu şekilde gösterilir:

CEM II/A-S 42,5 N

Alt-sınıf “N” normal erken dayanımı, “R” hızlı erken dayanımı göstermektedir.
Standart dayanım sınıfları
Alt-tip, ikinci ana bileşeni (bu örnekte yüksek fırın cürufunu) göstermektedir.
Portland çimentosu klinkerinin oranını (A) yüksek, (B) orta ve (C) düşük olarak göstermektedir.
Ana çimento tipi

Çimentonun Bileşen Malzemeleri

Tablo 1’de de gösterilen TS EN 197-1‘deki değişik çimento tiplerine göre çimentonun bileşen malzemeleri şu şekildedir:

  • Ana bileşen, örn. Portland çimentosu klinkeri;
  • İkinci ana bileşen, örn. uçucu kül, yüksek fırın cürufu, kalker, silis dumanı;
  • Minör ilave bileşen, örn. uçucu kül, yüksek fırın cürufu, kalker, doğal puzzolan;
  • Priz ayarlayıcı, örn. kalsiyum sülfat;
  • Kimyasal katkılar, örn. pigmentler, hava sürükleyici katkılar.

Çimentonun Bileşen Malzemeleri

S – yüksek fırın cürufu;
D – silis dumanı;
P – doğal puzzolan;
Q – doğal kalsine puzzolan;
V – silissi uçucu kül;
W – kalkersi uçucu kül;
T – pişmiş şist;
M- üsttekilerden ikisi veya daha fazlası.

Tablo 1: TS EN 197-1’e Göre Çimento Tipleri :

İptal Edilen Türk Standardı İptal Edilen Türk Standardına Göre İşaretleme Çimento TS EN 197-1 İşaretlemesi Klinker İçeriği, %
TS 19 Portland Çimento CEM I % 95-100 Klinker
TS 12139 PCÇ Portland-Cüruflu Çimento CEM II/A-S CEM II/B-S % 80-94 Klinker + % 6-20 Cüruf % 65-79 Klinker + % 21-35 Cüruf
TS 12141 PSFÇ Portland-Silis Dumanlı Çimento CEM II/A-D % 90-94 Klinker + % 6-10 S.Dumanı
TS 10156 Portland-Puzolanlı Çimento CEM II/A-P CEM II/B-P CEM II/A-Q CEM II/B-Q % 80-94 Klinker + % 6-20 D.Puzolan % 65-79 Klinker + % 21-35 D.Puzolan % 80-94 Klinker + % 6-20
DK.Puzolan % 65-79 Klinker + % 21-35 DK.Puzolan
TS 26 CEM II/A-Q CEM II/B-Q % 80-94 Klinker + % 6-20 DK.Puzolan % 65-79 Klinker + % 21-35 DK.Puzolan
TS 640 UKÇ Portland-Uçucu Küllü Çimento CEM II/A-V CEM II/B-V CEM II/A-W CEM II/B-W % 80-94 Klinker + % 6-20 SU.Kül % 65-79 Klinker + % 21-35 SU.Kül % 80-94 Klinker + % 6-20 KU.Kül %
65-79 Klinker + % 21-35 KU.Kül
TS 10156 Portland-Pişmiş Şistli Çimento CEM II/A-T CEM II/B-T % 80-94 Klinker + % 6-20 P.Şist % 65-79 Klinker + % 21-35 P.Şist
TS 12140 PLÇ Portland-Kalkerli Çimento CEM II/A-L CEM II/B-L CEM II/A-LL CEM II/B-LL % 80-94 Klinker + % 6-20 L.Kalker % 65-79 Klinker + % 21-35 L.Kalker % 80-94 Klinker + % 6-20 LL.Kalker
% 65-79 Klinker + % 21-35 LL.Kalker
TS 12143 PKÇ Portland-Kompoze Çimento CEM II/A-M CEM II/B-M % 80-94 Klinker + % 6-20 Katkılar % 65-79 Klinker + % 21-35 Katkılar