Cement Silosi

Cementni silosi se koriste za skladištenje cementa. Opšta upotrebna područja se koriste u oblastima kao što su fabrike cementa, posebno betonskih postrojenja, izgradnja postrojenja za hemikalije, gipsanih mlina.Opciono, proizvodi se kao 50-75-100-150-250-500 tona.Zavareni i zabravljeni tip se mogu podeliti u dve glavne klase. Silosi dizajnirani kao koplja (probijljivi) štede mnogo novca u transportu. Proizvodi se u skladu sa ISO i CE normama.

Sistemi dispečera

To je sistem koji se koristi za isporuku cementa u obliku kese za silose. Ubaci cement u kesu i napuni ga jedinicom. Popunjeni cement se prenosi u silose uz pomoć vazduha. Koristi se u oblastima gde nema fabrike cementa ili gde je udaljena.

Kapacitet rezervoara 10.000 kg

Vreme isporuke : 40.000 kg/sat.

Sistem za jednostavnu instalaciju

Dizajniran je da isporuči cement u kesi 1 tonu ili manju do betonske fabrike.

Kapacitet: 60.000 kg / sat ili 90.000 kg / sat

Kapacitet bunkera: 1250 kg