A beton tulajdonságának módosítása céljából a gyártás során vagy az öntés előtt a teherautó-keverőbe adagolt kis mennyiségű anyagot adalékszernek nevezzük. Az adalékszereket eredetük alapján kémiai vagy ásványi adalékszerek csoportjába lehet besorolni:

1) Kémiai adalékszerek

A kémiai adalékszerek jellegzetes fajtái alul találhatóak.

a) Képlékenyítő (folyósító) adalékszerek

Lehetővé teszik egy adott betonkeverékbe keverendő vízmennyiség csökkentését a konzisztencia vagy a bedolgozhatóság befolyásolása nélkül. Friss beton esetében a felhasznált vízmennyiség csökkenésével megnő a beton ellenállóképessége. A víztartalom csökkentésének arányától függően normál és szuper típusokról beszélhetünk.

b) Kötéskésleltető adalékszerek

A friss beton szilárd állapotba való átmenetének kezdetét késleltetik. Nagytávolságú szállítás vagy meleg időben való öntés esetében hasznosak.

c) Kötésgyorsító adalékszerek

A kötéskétleltetőkkel ellentétes módon, ezek az adalékszerek előbbre hozzák beton szilárd állapotba való átmenetének kezdetét. Öntőformából való korai kibontáskor és hideg időben való öntéskor a fagy hatásával szembeni merevedés elősegítésére is használatosak.

f) Tömörítő adalékszerek

Kis mértékben légbuborékot létrehozó adalékszerek, a vízzáróság elérése viszont a beton elhelyezési módszerének alkalmasságától függ.
Némely beton esetében egynél több adalékszer-típus is használható. Ilyenkor oda kell figyelni, nehogy az adalékszerek negatívan befolyásolják egymás hatását. A feljebb említett hatásuknál fogva, a kémiai adalékszerek a teljes építkezési szektorban a betonkészítés elengedhetetlen részévé váltak.

2) Ásványi adalékszerek

A cementhez hasonlóan őrölt porként silóban tárolt salak, pernye, szilikafüst, finom por és ehhez hasonló anyagok neve “ásványi adalékszer”. A cementtől eltérő módon az ásványi adalékszerek önmagukban nem rendelkeznek tapadási tulajdonsággal, azonban egymással összekevert állapotban a cementhez hasonló feladatot látnak el, ennél fogva segítik a cement megtakarítását. Az ásványi adalékszerek nagy ellenállóképességű beton készítésénél is hasznosak.

A kémiai adalékszerek kapcsán a TS EN 206 szabványban a következő meghatározással találkozhatunk: “Friss vagy megszilárdult beton egyes tulajdonságainak módosítása végett, keveréskor a cement tömegével arányos módon, kis mennyiségben a betonhoz hozzáadott anyagok”. Nem tartoznak tehát ide a közömbös vagy puccolános ásványi adalékszerek (mint például a szilikafüst), habár ezek az anyagok megtalálhatóak a kémiai adalékszerekben.

Manapság elfogadott tény, hogy a kémiai adalékszerek hozzájárulnak a betonkeverékek tartósságához és költségcsökkentéséhez. A kémiai adalékszerek tulajdonságai között a beton bedolgozásának és tömörítésének megkönnyítése, a megszilárdult beton áteresztőképességének csökkentése és fagyás-olvadással szembeni ellenállóképességének növelése szerepel.

A kémiai adalékszerek tulajdonságai a TS EN 934 Kémiai adalékszerek – Beton, vakoló- és falazóhabarcsra vonatkozó szabványsorozatában vannak meghatározva.

 1. fejezet- Beton adalékszerek
 2. fejezet- Vakolóhabarcs adalékszerek
 3. fejezet- Falazóhabarcs adalékszerek
 4. fejezet- Lőttbeton adalékszerek

Ez a leírás kizárólag a 2. fejezetben tárgyalt beton adalékszereket foglalja magába.
A kémiai adalékszerek használatát a TS EN 206 szabvány határozza meg.

TS EN 934-2 a következő fajtájú adalékszereket tartalmazza:

 • Képlékenyítő / folyósító adalékszerek
 • Nagyarányú képlékenyítő / szuper folyosító adalékszerek
 • Stabilizáló adalékszerek
 • Légbuborékképző adalékszerek
 • Kötésgyorsító adalékszerek
 • Kötéskésleltető adalékszerek
 • Tömörítő adalékszerek
 • Kötéskésleltető / képlékenyítő / folyosító adalékszerek
 • Kötéskésleltető / nagyarányú képlékenyítő / szuper folyosító adalékszerek
 • Kötésgyorsító / képlékenyítő / folyosító adalékszerek

Az egyéb fajtájú használatban lévő adalékszereket a TS EN 934-2 szabvány nem tartalmazza, viszont a TS EN 206-1 szabvány feltételeinek megfelelő módon használatukra van lehetőség.

a) Fagyásgátlók

Megnehezítik a víz megfagyását és megakadályozzák a fagyás eredményeként bekövetkező cement ellenállóképességének csökkenését. Ezeket az adalékszereket a levegő hőmérsékletétől függő mértékben kell a betonhoz hozzáadni.

b) Légbuborékképző adalékszerek

A betonban kisméretű és egyenletes eloszlású légbuborékok létrehozásával növelik a beton vízzáróságát, fagyállóságát és bedolgozhatóságát.

 • Korrózió ellen védő adalékszerek
 • Zsugorodás csökkentő adalékszerek
 • Víz alatti betonozást segítő adalékszerek
 • Előregyártott beton adalékszerek

Beton adalékszerek tulajdonságai

A fokozott ellenállóképességű betonokhoz hasonló különleges betonokon kívül, a maximális adagolási mennyiséget a TS EN 206 szabvány 5.2.6 pontja a cement tömegéhez képest 50g/kg-ra korlátozza. 2g/kg-nál kisebb adagolás esetén a kémiai adalékszert vízzel összekeverve kell használni.

A beton adalékszerek teljesítményét a TS EN 934-2 szabványnak megfelelően, az egyhatású adalékszerek főhatása és a többhatású adalékszerek fő- és mellékhatása alapjánkell ellenőrizni. A teljesítmény feltételei az 1. Táblázatban láthatóak.

A teljesítményre vonatkozó általános feltételek mellett léteznek még az összes kémiai adalékszerekre vonatkozó feltételek is. Ezek a következők;

 • a kötés idejére való hatás
 • a nyomószilárdságra való hatás
 • a beton levegőtartalmára való hatás
 • vízben oldódó klorid-tartalom
 • alkáli-tartalom (Na2O ekvivalens)

A kémiai adalékanyagok teljesítménye a referencia betonhoz képest van meghatározva. A teszt keverék (kémiai adalékszerrel) a kontroll keverékkel (adalékszer nélkül) van összehasonlítva. A klorid- és alkáli-tartalmat egyaránt megmérik és bejelentik. Az adalékszerekre vonatkozó teszt menete a TS EN 480 Kémiai adalékszerek – Beton, vakoló- és falazóhabarcs – Vizsgálati módszerekszabványsorozatában van meghatározva.

A betonban található maximális klorid-tartalmat a TS EN 206-1 szabvány határozza meg, és ehhez a mennyiséghez járó kémiai adalékszerek ez alapján számíthatóak ki. A TS EN 934-2 a maximális klorid-tartalmat 0.1%-ra vagy a gyártó által bejelentett értékre korlátozza.

A maximális alkáli-tartalmat a TS EN 934-2 szabványnak megfelelően a gyártónak minden kémiai adalékszer használatánál be kell jelentenie.

Kémiai adalékanyag típusa Teljesítményigény Érték a TS EN 934-2 szabványban
Vízcsökkentő / lágyító adalékok Egyenletes vízcsökkentés csökkentés ³%5
Erősen vizet csökkentő / szuperlágyító adalékok Egyenletes vízcsökkentés A konzisztencia növekedése egyenlő víz / cement arányban csökkentés ³%12 összeomlás növekedése ³120mm
Víztartó adalék Csökkent hányás csökkentés ³%50
Vízszigetelő adalék A kapilláris szívás csökkenése Tömegcsökkentés ³%50
Levegőt magával ragadó adalék Edzett beton légrés tulajdonságai Nyitottsági tényező £0.200mm
Gyorsító adalék beállítása Csökken az első kötési idő csökkentés ³%40 5°C’de
Keményítő gyorsító adalék Nyomószilárdság az 1. napon Nyomószilárdság a 2. napon Növekedés ³%20 20°C Növekedés ³%30 5°C
Állítson késleltető adalékot Az első beállítás és a befejezési idő növekedése beállítási idő növelése ³90 perc beállítási befejezés növelése £ 360 perc
Állítson késleltető / vízcsökkentő / lágyító adalékokat Egyenletes vízcsökkentés Megnövelt kezdeti és utolsó beállítási idő csökkenés ³ 5% beállítás növekedés ³90 perc beállítás befejezés növekedés 360 perc font
Állítson késleltető / erősen vizet csökkentő / szuper lágyító adalékokat Egyenletes vízcsökkentés Megnövelt konzisztencia egyenlő víz / cement arányban Megnövelt kezdeti beállítás és beállítási befejezési idő csökkenés ³ 12% -os növekedés a leülepedésben ³120mm beállítás növekedése ³90 perc beállítási befejezés növekedése £ 360 perc
Állítsa be a gyorsító / vízcsökkentő / lágyító adalékokat Az első kötési időnél egyenletes vízcsökkentés csökken redukció 5% -os redukció ³30 perc 20 ° C és ³ 40% 5 ° C

A beton adalékszerek meghatározása

Tervezett beton

A tervezett beton rendszerint tartalmaz adalékszereket. A betonkészítő a meghatározott beton tulajdonságokat lehetővé tevő legmegfelelőbb adalékszer kiválasztásánál szabad kezet kap. A készbetonban lévő adalékszer fajtája a szállítólevélben van feltüntetve.

A tervezett betonba az alábbi tulajdonságok javítása érdekében gyakran kevernek adalékszereket.

 • nyomószilárdság
 • konzisztencia
 • sűrűség
 • ellenállóképesség
 • kötéskésleltetés
 • vízzáróság
 • egyéb tulajdonságok (például kötésgyorsítás, magas kezdeti ellenállás)

Előírt összetételű beton;

A TS EN 934-2 szabvány 3.1.3 pontjának javaslata szerint: “A javasolt mennyiség használata nem feltétlenül jelent tökéletes alkalmasságot ehhez a szabványhoz. A kívánt eredmény elérése érdekében a szükséges mennyiség megállapításához kötelező a munkaterületen használandó anyagok vizsgálata”. A betongyártó szert tehet ennek a vizsgálatnak az eredményére, mielőtt meghatározná milyen típusú és mennyi adalékszer kerül egy bizonyos betonkeverékbe.

A specifikáció előkészítőjének az alábbi pontokat kell figyelembe vennie;;

 • előfordul, hogy különböző gyártók ugyanolyan fajtájú adalékszert más-más mennyiségben használva érik el az elvárt hatást
 • Az adalékszerek hatása a betonba kevert cementtől, ásványi adalékszertől és adalékanyagtól függően változik

A meghatározandó mennyiség az egyes típusok és márkák ajánlott adagolási tartományán belül helyezkedjen el. Ezt az információt az adalékszer gyártójától lehet beszerezni.
Az adalékszerek kombinált használata esetén ellenőrizni kell az adalékszerek összeegyeztethetőségét és teljesítményét.