A betonkészítéshez használt homokot, kavicsot, zúzottkövet és egyéb alkotóanyagot nevezünk általánosan adalékanyagnak. A beton térfogatának kb. 60-75%-át kitevő adalékanyag a beton fontos alkotóeleme.

A szemnagyság alapján apró (homok, homokos kavics, stb.) és durva (kavics, zúzottkő, stb.) adalékanyagokról beszélhetünk.

Ezek a legfontosabb tulajdonságai az adalékanyagoknak:

  • Kemények, ellenállóak és szilárdak
  • Nem tartalmaznak gyenge szemeket (kagylóhéj, fa, szén, stb.)
  • Nyomásnak és kopásnak ellenállóak
  • Nem tartalmaznak port, földet és egyéb betonra káros hatású anyagot
  • Nem tartalmaznak lapos és hosszú szemeket

Az adalékanyag szennyezettsége (agyag, iszap, hordalék, por, stb.) negatívan befolyásolja a beton tapadását, ezenfelül az efajta kisebb szemek növelik a szükségesvíz mennyiségét egyaránt.

A beton adalékanyagainak minőségi állandósága megfelelő gyakorisággal végzett szitavizsgálat, laposság, fajsúly és vízfelvétel-ellenőrzés által követhető nyomon. A betonba keverendő adalékanyagoknak a TS 706 EN 12620 szabványnak kell megfelelniük

Adalékanyag szabványtáblázat:

EN 933-1 Az adalékanyagok geometriai tulajdonságainak vizsgálata. 1. rész: A részecskeméret-eloszlás meghatározása –
Szitálási módszer
TS 3530 EN 933-1 Kísérletek az aggregátumok geometriai tulajdonságaira: 1. rész- Szemcseméret-eloszlás- Szitálási módszer
EN 934 -2 Adalékok betonhoz, habarcshoz és fugához. 2. rész: Beton adalékanyagok. Fogalommeghatározások és követelmények • TS 3452 • TS 4834 • Beton-kémiai adalékok (a kötési idő beállítása és a keverővíz csökkentése)
• Konkrét feltételek
EN 1097-3 Az adalékanyagok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálata. 3. rész: Az ömlesztett anyag meghatározása
sűrűség és üregek
TS EN 1097-3 Az adalékanyagok fizikai és mechanikai tulajdonságainak vizsgálata: 3. rész – Laza cölözsűrűség és üreg
térfogat meghatározása
EN 1097-6 Az adalékanyagok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálata. 6. rész: A részecskesűrűség meghatározása
és a víz felszívódása
TS 3526 A fajsúly ​​és a víz abszorpciós sebességének meghatározása beton aggregátumokban
EN 12620: 2000 Adalékanyagok a betonhoz TS 706 EN 12620 Beton aggregátumok

Nem csak a betont és a cementet, hanem az adalékanyagot is az előírásoknak megfelelően kell előállítani ;

A betonkészítéshez használt homokot, kavicsot, zúzottkövet és egyéb alkotóanyagot nevezünk általánosan adalékanyagnak. A beton térfogatának kb. 60-75%-át kitevő adalékanyag a beton fontos alkotóeleme.
A szemnagyság alapján apró (homok, homokos kavics, stb.) és durva (kavics, zúzottkő, stb.) adalékanyagokról beszélhetünk.
Ezek a legfontosabb tulajdonságai az adalékanyagoknak:
• Kemények, ellenállóak és szilárdak
• Nem tartalmaznak gyenge szemeket (kagylóhéj, fa, szén, stb.)
• Nyomásnak és kopásnak ellenállóak
• Nem tartalmaznak port, földet és egyéb betonra káros hatású anyagot
• Nem tartalmaznak lapos és hosszú szemeket
Nem léphetnek ártalmas reakcióba a cementtel.
Az adalékanyag szennyezettsége (agyag, iszap, hordalék, por, stb.) negatívan befolyásolja a beton tapadását, ezenfelül az efajta kisebb szemek növelik a szükségesvíz mennyiségét egyaránt.
A beton adalékanyagainak minőségi állandósága megfelelő gyakorisággal végzett szitavizsgálat, laposság, fajsúly és vízfelvétel-ellenőrzés által követhető nyomon. A betonba keverendő adalékanyagoknak a TS 706 EN 12620 szabványnak kell megfelelniük.
Adalékanyag szabványtáblázat:
Nem csak a betont és a cementet, hanem az adalékanyagot is az előírásoknak megfelelően kell előállítani ;
A betont képező alkotóelemek között a legnagyobb arányban (kb. 75%) megtalálható adalékanyag (homok, kavics, zúzottkő, stb.) stratégiai jelentősége nap mint nap növekszik, ahogy egyre fogynak a természetes források és egyre nehezebbé válik a tiszta, szabványoknak megfelelő minőségű minták fellelése.
Napjainkban viszonylag sok betongyártó saját céget alapítva kőfejtővel az adalékszerek közvetlenelőállításáravállalkozik, mivel a piacon nem képesek már kedvező feltételek mellett a szabványoknak megfelelő minőségű adalékanyaghoz hozzájutni.
A cél nem csupán maga a beton, hanem a betonba belekeverendő cementen kívüli egyéb alkotóelemek (adalékanyag, adalékszer, stb.) minőségfolyamatának is a megfigyelése és dokumentálása. A Török Készbeton Egyesület arra ösztönzi a tagokat, hogy a betonba belekeverendő és kívülről beszerzett összes alkotóelemről kérjenek bizonyítványt arra vonatkozóan, hogy megfelelnek az előírásoknak, és hogy ne válasszanak olyan hozzávalókat, amelyekről nem kapnak ilyen bizonyítványt.

Az adalékanyag-előállítás és használatstandardizálásának elérése és a szektorban előforduló problémák megoldása szempontjából, az Adalékanyag-Gyártók Egyesületének (AGÜB) létrejövetele és a készbeton esetéhez hasonlóan, az adalékanyag előállításban is az előírásoknak való megfelelést és minőséget célul kitűző tájékozott gyártók egyesülése a szektor jövője szempontjából egy kétségtelenül fontos fejleménynek számít.

A cement egy olyan anyag, amelynek fő nyersanyaga a mészkő és az agyag, és ásványanyagok (homok, kavics, tégla, brikett, stb.) összeragasztásához használják.A cement eme tulajdonságának kihasználásához mindenképpen vízre van szükség. A cement egy víz hozzáadásával kémiai reakcióba lépve megszilárduló kötőanyag. Megtört mészkő, agyag és ha szükséges vaséc és / vagy homok keverékét porrá őrlik. Ezt a nyerslisztet aztán 1400-1500 °C-ra hevítve forgó cementégető kemencében kiégetik. Az ebből keletkező termék neve “klinker”.
Ezt követően a klinkerhez némi gipszet adnak hozzá (4-5% arányban), majd finom porrá őrléssel portlandcementet hoznak létre. A geopolimer cement előállítása során a klinker és a gipsz mellett a cement fajtájától függően egy vagy több egyéb anyagot is hozzáadnak, mint például trasszt, olvasztókohó salakot, pernyét, szilikafüstöt, stb. A cement ugyan sok betonkeverékben térfogatilag a legkisebb arányban van felhasználva, mégis a beton alkotóelemei közül a legfontosabbnak számít.

A leggyakrabban használt cementfajták közé sororjuk kompozit-portlandcementet, a geopolimer cementet, a salak-alapú cementet és a szulfátálló cementet. Ezeken kívül a fehér portlandcement és egyéb más típusú cementek egyaránt használatosak. Mivel a közönséges betonban az adalékanyag szemek a legszilárdabb alkotóelemek, a másik kettő elem (cementpép és tapadás) az ellenállóképességet határozza meg. A cementpép ellenállósága nagyban függ a víz/cement arányától is.
A beton keverésénél használandó cement-típusok és azok alkalmasságának értékelése a TS EN 197 sorozatban van szabványosítva.