Задвижващи системи

Това е система, използвана за транспортиране на цимента в торби до силозите.Пълнете цимента в агрегата чрез спукване на опакования цимент. Напълненият цимент се транспортира до силозите по въздух.Използва се в райони, където няма циментова фабрика или където е далеч

Капацитетът на резервоара е 10 000 кг

Срок на доставка: 40 000 кг/час.

Безплатна оферта

Свържете се с нас, като попълните нашия формуляр за кандидатстване, за да получите непоискана оферта.