ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВРЪЗКА

E-5 (Eski İstanbul Yolu) Gıdacılar Cad. No:26 Sarayköy, Kazan / ANKARA
+90 312 815 55 95

ИЗПРАТИ СЪОБЩЕНИЕ!

Можете да се свържете с нас на нашите имейл адреси, за да научите повече за нашите позиции и нашата компания.

    ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВРЪЗКА

    Sergeli Tumani caddesi, bldg. No:27. Taşkent/ Özbekistan
    +998 95 340 77 78

    ИЗПРАТИ СЪОБЩЕНИЕ!

    Можете да се свържете с нас на нашите имейл адреси, за да научите повече за нашите позиции и нашата компания.