Циментови силози

Циментови силози се използват за отлагане на цимент.Общо използвани реципиенти обикновено се използват в тези, които получават циментови фабрики, затворени химически заводи, като фабрики за керамика.Майчин клас може да бъде отделен. Силозите, които са проектирани да бъдат цивилизовани, са чудесен избор за транспортиране. Преподава се в съответствие със стандартите ISO и CE.

Задвижващи системи

Това е система, използвана за транспортиране на цимента в торби до силозите.Пълнете цимента в агрегата чрез спукване на опакования цимент. Напълненият цимент се транспортира до силозите по въздух.Използва се в райони, където няма циментова фабрика или където е далеч

Капацитетът на резервоара е 10 000 кг

Срок на доставка: 40 000 кг/час.

Система за лесно зареждане

Проектиран да бъде забавен в малка торба от 1 тон или повече цимент или бетон в торба.

Капацитет: 60 000 кг/ч до 90 000 кг/ч

Капацитетът на резервоара е 10 000 кг